PORTAL DE TRANSPARENCIA
Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València

/Composición del Patronato
Composición del Patronato 2017-12-15T09:04:30+00:00

El Patronato de la Fundació Lluís Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana está constituido por:

President:
El Magnífic Sr. Rector de la Universitat de València
D. Esteban Morcillo Sánchez

Vicepresidenta:
Vicerectora d´Estudis de Grau i Política Lingüística
Sra. Isabel Vázquez Navarro

Secretaria:
La Secretaria General de la Universitat de València
Dª. Maria José Añón Roig

Vocals:
President del Consell Social de la Universitat de València
D. Manuel Broseta Dupré

Gerent de la Universitat de València
D. Joan Oltra i Vidal

Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
D. Federico Vicente Pallardó Calatayud

Vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
Dª Montserrat Català Pizarro

Degà de la Facultat d´Infermeria i Podologia de la Universitat de València
D. Julio Jorge Fernández Garrido

Director del Departament d´Òptica de la Universitat de València
D. Pascual Capilla Perea

President de l ´Il.lustre Col.legi Oficial d´Odontòlegs i Estomatòlegs de València
D. Enrique Llobell Lleó

Presidenta de l ´Il.lustre Col.legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana
Dª Mª Teresa García Martínez

Presidenta de l´Il.lustre Col.legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
Dª Alma Palau Ferré

President del Col.legi de d´Òptics Optometristas de la Comunitat Valenciana
D. Vicente Roda Marzal

Honorable Sra Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana
Sra. Carmen Montón Giménez

Prof.del Dept. Estomatologia de la Facultat de Medicina i Odontologia
Sr. Jose Manuel Almerich Silla

Degana de la Fac. de Psicologia
Sra. Mª Dolores Sancerni Beitia

Degà del Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana
Sr. Jose Francisco Cervera Mérida

Directora del Dep. de Medicina Preventiva i Salut Pública
Sra. Mª Jose Ruiz Leal

Decano del Col∙legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana
D. Francisco José Santolaya Ochando

Convidat: Prof.del Dept. d´Infermeria de la Universitat de València

D. Lluís F. Sanjuan i Nebot