El Patronato de la Fundació Lluís Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana está constituido por:

Presidenta:
La Magnífica Sra. Rectora de la Universitat de València

Dª. Mª Vicenta Mestre Escrivà

Vicepresidenta:
Vicerectora d´Estudis de Grau i Política Lingüística
Sra. Isabel Vázquez Navarro

Secretaria:
La Secretaria General de la Universitat de València
Dª. Mª Elena Olmos Ortega

Vocals:
President del Consell Social de la Universitat de València
D. Manuel Broseta Dupré

Gerent de la Universitat de València
D. Juan Vicente Climent Espí

Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
D. Francisco Javier Chorro Gascó

Vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
Dª. Mª Yolanda Jiménez Soriano

Degà de la Facultat d´Infermeria i Podologia de la Universitat de València
D. Antoni Merelles Tormo

Director del Departament d´Òptica de la Universitat de València
D. Alejandro Cerviño Expósito

President de l ´Il.lustre Col.legi Oficial d´Odontòlegs i Estomatòlegs de València
D. Enrique Llobell Lleó

Presidenta de l ´Il.lustre Col.legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana
Dª Mª Teresa García Martínez

Presidenta de l´Il.lustre Col.legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
Dª Paula Crespo Escobar

President del Col.legi de d´Òptics Optometristas de la Comunitat Valenciana
D. Andrés Gené Sampedro

Honorable Sra Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana
Sra. Ana Barceló Chico

Prof.del Dept. Estomatologia de la Facultat de Medicina i Odontologia
Sr. Jose Manuel Almerich Silla

Degana de la Fac. de Psicologia
Sra. Mª Dolores Sancerni Beitia

Degana del Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana
Sra. Cristina Peris Hernández

Directora del Dep. de Medicina Preventiva i Salut Pública
Sra. Mª Jose Ruiz Leal

Decano del Col∙legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana
D. Francisco José Santolaya Ochando

Convidat: Prof.del Dept. d´Infermeria de la Universitat de València

D. Lluís F. Sanjuan i Nebot