cliniques
cliniques
cliniques
cliniques
cliniques

 

Últimes noticies

La Fundació té per objecte establir, organitzar i gestionar els centres de prestació de serveis sociosanitaris, en els quals l´alumnat de la Universitat de València puga adquirir l´experiència i coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits en l´esmentada Universitat. A més a més per al desenvolupament de les activitats docents que, previ conveni amb la Universitat de València (UVEG), es determinen, amb subjecció a la normativa legal vigent i proposar seminaris, cursos o ensenyaments teòrics i pràctics en àrees de coneiximent relacionades amb l´activitat de la UVEG.

La Fundació té per objecte establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis d´assistència o de suport a les activitats de la Universitat de València.

La Fundació té per objecte establir, organitzar i gestionar la transferència de resultats de la investigació i de transferència del coneximent.

Serveis prestats

  • Assistència a pacients a les Clíniques de la Universitat: Clínica Odontològica, Clínica Podològica, Clínica Optomètrica, Clínica Universitaria de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia CUNAFF i Clínica de Logopèdia
  • Seminaris, cursos, ensenyaments teòrics i pràctics d´acord amb les necessitat socials.
  • Formació del professorat
  • Activitats de formació continuada i formació de persones en situació de desocupació
  • Gimnàs adaptat per a persones amb discapacitat CUNAFF VLC/CAMPUS

Convenis de colaboració