Home/Informació per a estudiants
Informació per a estudiants 2017-05-22T12:43:11+00:00

estudiants odontologia
estudiantspodologia

estudiantsoptometria
estudiants nutricio

estudiants logopedia
estudiants fisio

La Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València te com a objectiu principal promoure, coadjuvar i fomentar en l’àmbit principalment de la Comunitat Valenciana, el desenvolupament d’activitats docents teòriques i pràctiques dels ensenyaments que s’imparteixen a la Universitat de València, a fi d’obtenir una completa formació del seu alumnat, adequada a les necessitats socials de cada moment.

Notícies recomanades per a estudiants