Transparència i bon govern

Home/Transparència i bon govern
Transparència i bon govern 2017-05-22T12:43:09+00:00

La Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València, d’acord amb el seu caràcter instrumental al servei de la Universitat de València, compleix una correcta política de transparència i bon govern, fonamentada en una sèrie de principis de bones pràctiques els quals donen cos i contingut a la institució i a l’activitat que aquesta desenvolupa dins de tots els seus àmbits d’actuació.

Per això, amb data 30 de març de 2017, el Patronat de la Fundació Lluís Alcanyís aprovarà el Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió de l´entitat, el qual arreplega les principals recomanacions nacionals i internacionals en matèria de bon govern d’entitats sense ànim de lucre i de principis de responsabilitat social fundacional.

Són bones pràctiques el compliment de les lleis autonòmica i estatal; la constància d’un òrgan de presa de decisions identificable, així com els seus membres; la solidesa de la seua missió i els seus objectius; la promoció de l’organització i el treball eficient i la garantia d’una comptabilitat correcta d’acord amb les normes vigents; el compliment amb la regulació sobre transparència; el seguiment i l’avaluació periòdica dels seus programes d’actuació; i la transferència de coneixements i experiències mitjançant diferents projectes i programes.

Així, la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València facilita la següent informació institucional i organitzativa, econòmica i financera:

Informació institucional i organitzativa:

-Personal

Informació econòmica i financera:

Informació de contacte:

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: flla@uv.es o per telèfon: (+34) 96 398 39 31. Agraïm que ens envieu suggeriments, comentaris o preguntes sobre la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València i les accions que duem a terme. Per a nosaltres la seva opinió és important.