La Universitat de València incorpora un nou centre a la seua xarxa Les Clíniques de la Universitat, la Clínica de Psicologia, incrementant els serveis de caràcter sòcio-sanitari que la Universitat de València posa a l’abast de la ciutadania. Inaugurada aquest divendres, el centre ja ha estat funcionant al llarg dels darrers mesos a l’edifici de la Facultat de Psicologia de la Universitat.

La Xarxa de Clíniques de la Universitat de València ha inaugurat un nou centre, la Clínica de Psicologia, que du en funcionament des del passat mes d’octubre 2017. L’acte d’inauguració s’ha realitzat al vestíbul de la Facultat de Psicologia i ha comptat amb la presència de nombrosos professionals de la salut, de representants de col·legis professionals i de membres de la comunitat universitària.

Prèviament visita guiada als assistents per les instal·lacions del nou centre s’han realitzat els parlaments que han destacat la importància d’aquesta Clínica per a completar l’activitat docent i de recerca de la Universitat i complementar els serveis que es presta la societat. Han intervingut la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, el director de la Fundació Lluís Alcanyís, José Manuel Almerich, el director de la Clínica de Psicologia, Antonio Capafons, i la degana de Psicología Mª Dolores Sancerni.

Aquesta nova Clínica de la Universitat de València, a l’igual que la Xarxa de Clíniques Universitàries de la Universitat de València és gestionada per la Fundació Lluís Alcanyís, la fundació de caràcter sociosanitari de la Universitat. Totes les clíniques estan dotades amb equipaments docents singulars, especialitzats en l’àrea de la salut, en les quals es desenvolupen activitats formatives assistencialsanitàries, per tal de millorar els processos formatius dels estudiants de la Universitat de València, així com la investigació relacionada amb la seua àrea d’activitat.

La Clínica de Psicologia de la Universitat de València està situada al Campus de Blasco Ibáñez dins de la Facultat de Psicologia i integrada en un entorn urbà i de fàcil accessibilitat per al ciutadà. La Clínica té una excel·lent dotació de gabinets i sales que permet desenvolupar uns serveis de màxima qualitat. Els pacients i usuaris de la mateixa poden beneficiar-se d’una àmplia gama de serveis, entre els quals es troben: tractaments individuals, intervencions en grup, tractaments per a parelles i xiquets o peritatges judicials, orientació i assessorament familiar, intervenció en crisis vitals, duel, salut ocupacional, burnout, foment de l’envelliment òptim, etc.

Més informació sobre la Clínica de Psicologia en la seua pàgina web www.uv.es/psicoclin