El passat dijous 9 de maig es va presentar a Barcelona, en la XXIII REUNIÓ ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA, en format pòster, els primers resultats de l’estudi “Adaptació i normalització d’instruments neuropsicològics verbals a les principals varietats dialectals del català” que forma part de l’estudi becat per la “Fundació la Marató de TV3” (Ref. 2014-3010: “Adaptació catalana i normalització d’instruments neuropsicològics”. Investigador principal el Dr. Jordi Peña-Casanova, i en el que la Clínica de Logopèdia de la Fundació Lluis Alcanyís va participar en el treball de camp aportant dades corresponents a la mostra de Valencià de València.

L’estudi constitueix la primera aportació sistemàtica d’adaptació de test verbals a la llengua catalana amb diferenciacions dialectals. Aquesta aportació aproxima els processos de diagnòstic cognitiu a la realitat sociocultural del domini lingüístic català i seria desitjable ampliar l’estudi a d’altres territoris i test.