Instruccions d´ús del Laboratori de la 3ª planta – Clínica Odontològica UV

Ús del cap de simulació – Pràctiques laboratori 3º Planta

Ús del sistema rotatori i del motor amb peça de mà

Ús del sistema d´aspiració